Tạm dừng dịch vụ do ảnh hưởng của COVID

Trong khi dịch bệnh diễn biến phức tạp thì việc chống dịch lây lan là quan trọng nhất. Đó không chỉ để đảm bảo sức khỏe cộng đồng mà còn giữ gìn sự an toàn cho chính mình và thành viên app. Nếu mọi người không nêu cao trách nhiệm cá nhân thì thành phố không thể ngăn được dịch bệnh.