Hướng dẫn cài đặt vị trí app trên điện thoại iphone

Cài đặt quyền riêng tư

Bước 1 : Vào cài đặt tìm đến mục “Quyền riêng tư” như ảnh dưới :

Bước 2 : Chọn mục “Dịch vụ định vị ” ( nhớ để trạng thái Bật )

Bước 3 : Tìm đến chỗ safari

Bước 4 : Chọn “Khi dùng Ứng dụng”

Cài đặt Safari

Bước 1 : Vào Cài Đặt tìm đến Safari.

Bước 2 : Tìm đến vị trí trong Safari (phía gần dưới cùng)

Bước 3 : Chọn “Cho Phép”