Điều khoản sử dụng

1.Điều khoản chung:

Điều kiện để bạn cài đặt và/hoặc sử dụng phần ngoichungban do Công ty NK Software Solutions cung cấp là bạn phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện này. NK Software Solutions có quyền sửa đổi Các Điều Khoản Và Điều Kiện bất kỳ lúc nào và công bố các sửa đổi đó trên các trang web https://ngoichungban.vn.

 • NK Software Solutions có quyền hạn chế, tạm ngừng, chấm dứt, hoặc thực hiện các hành vi khác liên quan đến việc cài đặt và/hoặc sử dụng toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của Phần Mềm ngoichungban mà không cần phải gửi thông báo trước cho bạn, và NK Software Solutions cũng sẽ không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào khi thực hiện các hành vi đó.
 • Việc cài đặt và/hoặc sử dụng Phần Mềm ngoichungban được thực hiện trên cơ sở miễn phí hoặc theo thoả thuận trả phí giữa hai bên.
 • Người dùng được phép dùng thử phần mềm trước khi quyết định mua bản quyền sử dụng. Sau khi mua bản quyền sử dụng, NK Software Solutions KHÔNG có trách nhiệm hoàn trả phí bản quyền dưới bất cứ hình thức nào.

2. Các Hành Vi Không Được Thực Hiện.

Bạn không được phép thực hiện bất kỳ hành vi nào được liệt kê dưới đây nếu không được sự chấp thuận trước của NK Software Solutions:

 • Gửi các thông tin không xác thực hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ cho NK Software Solutions để đăng ký cài đặt và/hoặc sử dụng Phần Mềm ngoichungban.
 • Cài đặt và/hoặc sử dụng Phần Mềm ngoichungban để thực hiện, bất kể vô ý hay cố ý, các hành vi trái pháp luật.

3. Đối với cửa hàng

 • Có địa chỉ kinh doanh ( cửa hàng, quán bar, công ty ) xác thực với thông tin đăng ký tài khoản.
 • Đảm bảo và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng Phần Mềm NK Software Solutions
 • Đăng ký đầy đủ thông tin bao gồm: tên đăng ký, địa chỉ, số điện thoại và email, ảnh thực tế cơ sở.
 • Đảm bảo quyền lợi, an toàn của member ( tiếp bia, lái xe ) khi đến phục vụ tại cửa hàng.
 • Chỉ được thu 20% chi phí của thành viên phục vụ tại quán , không được tự ý thu thêm bất kỳ chi phí nào của khách hàng cũng như thành viên của phần mềm.

4. Đối với người tiếp bia :

 • Đảm bảo và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng Phần Mềm NK Software Solutions
 • Đăng ký đầy đủ thông tin bao gồm: tên đăng ký, địa chỉ, số điện thoại và email.
 • Không được cho người khác sử dụng chung tài khoản.
 • Không được nhờ người khác đi thay mình khi có order.

5. Đối với người lái xe:

 • Đảm bảo và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng Phần Mềm NK Software Solutions
 • Đăng ký đầy đủ thông tin bao gồm: tên đăng ký, địa chỉ, số điện thoại và email.
 • Không được cho người khác sử dụng chung tài khoản.
 • Không được nhờ người khác đi thay mình khi có order.
 • Chịu hoàn toàn trách nhiệm khi phát sinh sự cố như va chạm, tai nạn, kiện tụng.